1 BỘ 5 DỤNG THI CÔNG LÀM CÁP NGẦM CHUYÊN NGHIỆP

1./ Thiết bị lột vỏ cáp AMS thông dụng Model: AV 6220 – Intercable: Sử dụng để bóc, cắt lớp vỏ PVC và lột vỏ ngoài của tất cả các loại cáp trung thế và hạ thế đường kính từ 25mm trở lên (cho việc cắt tròn quanh cáp) và độ dày vỏ ngoài cáp đến 5mm , không bị phạm vào lớp đồng, cách điện của cáp.

2./ Dụng cụ lột lớp bán dẫn của cáp trung thế HLS, Model: AV 6410– Intercable: để cắt lớp bán dẫn của các loại cáp ngầm trung thế và cao thế có đường kính từ 16mm đến 41mm, không phạm vào cách điện.

3./ Dụng cụ lột lớp bán dẫn (bán dẫn liền theo cách điện) của cáp trung thế FBS, Model: 17221– Intercable: để bóc lớp bán dẫn của các loại cáp ngầm trung thế và cao thế có đường kính từ 10mm đến 52mm không để lại bán dẫn trên cách điện.

4./ Dụng cụ tách cách điện cho cáp trung thế IMS II , Model: 17231 – Intercable: Tách lớp cách điện của các loại cáp từ 6 đến 45kV có đường kính từ 15 mm đến 52 mm trong lắp đặt đầu coss hoặc conector không phạm vào lớp đồng.

5./ Dụng cụ gọt tà đầu cách điện trung thế UFS Model: 17241– Intercable: để tà đầu lớp cách điện của các loại cáp có đường kính từ 15 mm đến 60 mm. Sử dụng hiệu quả trong việc là hộp nối cáp, đầu cáp, đầu T-Phug, đầu Eblow cáp ngầm