Thi công công trình điện dân dụng và công nghiệp

Lắp đặt các hệ thống đường dây tải điện đến 220KV, lắp đặt trạm biến áp, hệ thống điện dân dụng, hệ thống chiếu sáng công cộng và các công trình công nghiệp khác.

xAY_DIEN_2