THI CÔNG HỘP NỐI CÁP BIỂN 22kV – VINPEARL NHA TRANG

Trong điều kiện thi công khó khăn, sự cố ngay trên biển phải đảm bảo các yếu tố về an toàn cũng như về kỹ thuật thi công. Nhóm thi công đã hoàn thành 02 hộp nối cáp ngầm 22kV biển, trong đó có 01 hộp nối có cáp quang bên trong.

Hiện tại cả 02 hộp nối đều được thí nghiệm và vận hành ổn định từ ngày 23/05/2017