1 BỘ 6 DỤNG THI CÔNG LÀM CÁP NGẦM CHUYÊN NGHIỆP 1799011

1./ Thiết b lt v cáp AMS thông dụng Model: AV 6220 – Intercable: Sử dụng để bóc, cắt lớp vỏ PVC và lột vỏ ngoài của tất cả các loại cáp trung thế và hạ thế đường kính từ 25mm trở lên (cho việc cắt tròn quanh cáp) và độ dày vỏ ngoài cáp đến 5mm , không bị phạm vào lớp đồng, cách điện của cáp.

2./ Dng c lt lp bán dn của cáp trung thế HLS, Model: AV 6410– Intercable: để cắt lớp bán dẫn của các loại cáp ngầm trung thế và cao thế có đường kính từ 16mm đến 41mm, không phạm vào cách điện.

3./ Dng c lt lp bán dn (bán dẫn liền theo cách điện) của cáp trung thế FBS, Model: 17221– Intercable: để bóc lớp bán dẫn của các loại cáp ngầm trung thế và cao thế có đường kính từ 10mm đến 52mm không để lại bán dẫn trên cách điện.

4./ Dng c tách cách đin cho cáp trung thế IMS II , Model: 17231 Intercable: Tách lớp cách điện của các loại cáp từ 6 đến 45kV có đường kính từ 15 mm đến 52 mm trong lắp đặt đầu coss hoặc conector không phạm vào lớp đồng.

5./ Dng c gt tà đu cách đin trung thế UFS Model: 17241 Intercable: để tà đầu lớp cách điện của các loại cáp có đường kính từ 15 mm đến 60 mm. Sử dụng hiệu quả trong việc là hộp nối cáp, đầu cáp, đầu T-Phug, đầu Eblow cáp ngầm

6./ Dng c ct giáp thép chuyên dng Model: 1609076– Intercable: cắt được lớp vỏ cáp bảo vệ cáp loại giáp thép hoặc sắt sợi. Cắt được cáp đặt ở hiện trường thi công trong không gian chật hẹp. Sử dụng hiệu quả trong việc là hộp nối cáp, đầu cáp, đầu T-Phug, đầu Eblow cáp ngầm